Info från styrelsemötet 8 december

Här ser ni något av det vi behandlade på mötet: När vi tittat på de preliminära siffrorna för golfåret 2015 ser vi med glädje att greenfee-intäkter och sponsorintäkter blir högre än budget. Lägre personal- och fastighetskostnader gör också att det ekonomiska resultatet totalt blir högre trots något lägre medlemsintäkter. Antalet greenfee-gäster totalt blev 6 057 vilket […]