Info från styrelsemötet den 10 november

Bland annat behandlade vi: Nytt femårigt avtal är tecknat med vår pro Michael Ramquist. Förutom hos oss kommer Michael även att arbeta på Köpings GK. Arbetet fortsätter med att ta fram beslutsunderlag till årsmötet gällande ny drivingrange och nytt övningsområde. Bland annat innebär detta att flera budgetofferter ska begäras in. Arbetet med att renovera tee […]