Ett år med det nya hcp-systemet

Den 1 mars 2020 infördes världshandicapsystemet i Sverige. Systemet är alltså nu gemensamt för golfare i hela världen. Ditt exakta handicap är genomsnittet av dina åtta bästa rundor av de 20 senaste registrerade. Du ser ditt exakta handicap i Min Golf. Högsta handicap är 54,0, spärren för höjning över 36 är borta. Även handicapgrupperna är borttagna.

Oavsett handicap får alla nu registrera sällskapsronder från nio hål och uppåt. Ingen förregistrering krävs, du behöver inte meddela i förväg att du tänker spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. När du ska spela kollar du i slopetabellen hur många slag du får, spelar enligt reglerna och gör ditt bästa. Registrera sen ronden, bra som dålig, i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag per hål eller total poängbogeyscore. Systemet räknar ut ditt nya exakta handicap. Efter någon minut kan du se ditt nya handicap i Min Golf. Du får också ett mail om detta, oavsett om ditt handicap ändrats eller inte.

Systemet har i stort fungerat bra. I början fick en del ett handicap baserat på felaktig beräkning, men det har rättats till. En sak fungerar dock fortfarande inte, beräkningen enligt PCC (Playing Conditions Calculation). Den stängdes ner i maj 2020 och har ännu inte öppnats. PCC är tänkt som en statistisk beräkning på om förhållandena en dag avvikit från det normala, så att spelarnas prestationer påverkats av banförhållanden, väder och banuppsättning. Förhoppningsvis får man igång även detta 2021.

Till sist, ju fler rundor vi registrerar ju rättvisare handicap får vi.

Lars-Göran Almgren 

 (Källa: Båstad GK:s hemsida)